Dziękujemy Fundacji JSW za "zakątek doświadczalny"

W dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020 członkowie Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość" oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach dokonali oficjalnego otwarcia „zakątka doświadczalnego" w Szkolnym Ogrodzie Doświadczeń. Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość" w listopadzie 2019 r., pozyskało dofinansowanie z Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej na zakup wyposażenia do ogrodu doświadczeń. Wszystkie zaplanowane działania w projekcie zostały zrealizowane, pomimo trudnego okresu w jakim się znaleźliśmy. Środki finansowe z darowizny Fundacji JSW zostały wydatkowane na zakup urządzeń dydaktycznych: peryskopu, zegara słonecznego, ucha słonia i koła optycznego z napędem. Zgodnie z założeniami ogród został także uzupełniony o kolejne nasadzenia drzew liściastych. Nabyliśmy także domek narzędziowy (do przechowywania narzędzi ogrodowych niezbędnych do wykonywania prac porządkowych w szkolnym ogrodzie) oraz ławki piknikowe (2 szt.). Urządzenia zostały wkomponowane w istniejący ogród tak, by idealnie współgrały z przyrodą. W cieniu drzew i otoczeniu zieleni uczniowie będą mogli samodzielnie przeprowadzić eksperymenty na świeżym powietrzu. Zakątek doświadczalny będzie także stanowić uzupełnienie pracowni przyrodniczej, dając możliwość prowadzenia ciekawych zajęć terenowych.


Bardzo dziękujemy Fundacji JSW, jako darczyńcy, który wsparł nasze działania.

logo

 

Relacja fotograficzna z realizacji projektu:

wykonanie strony internetowej: Everest Studio