#Akcja Donacja

Nasza szkoła za pośrednictwem Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż i firmę Procter&Gamble -#AKCJA DONACJA. Polega ona na przekazaniu dziewczynom środków higienicznych. 

We wrześniu ruszy nowa edycja programu.

 
wykonanie strony internetowej: Everest Studio