22 listopada - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ CECYLII PATRONKI MUZYKI

 

Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno- muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Organy wodne były znane wówczas w Rzymie.
W sztuce polskiej postać św. Cecylii występuje rzadko. Jest to m.in. posążek renesansowy w kościele św. Idziego w Krakowie, namalowany przez Guercina obraz z XVII w. w katedrze poznańskiej, czy XVII-wieczny obraz ołtarzowy w kościele parafialnym w Janowie Lubelskim, który przedstawia scenę koronowania Cecylii i Waleriana wiankami róż.
Pielęgnowanych jest natomiast wiele wydarzeń muzyki sakralnej, którym patronuje św. Cecylia.

c

wykonanie strony internetowej: Everest Studio