Ruszyła akcja ŻYCZLIWY

W roku szkolnym 2019/2020 nową odsłonę uzyskała znana już wcześniej akcja ŻYCZLIWY. Stanowi ona nawiązanie do programu ,,Warto być dobrym", który realizowano kilka lat temu w gimnazjum. Niestety akcja miała tylko jedną edycję. W jej finale zwyciężczyni otrzymała rower górski.
W roku szkolnym 2019/2020 koordynator akcji, którym jest Stefan Duda, zaproponował powrót do sprawdzonej formy, którą zmodyfikowano zgodnie z wyzwaniami przed którymi stoi młode pokolenie. Cele akcji zbieżne są z założeniami zawartymi w Programie Wychowawczym oraz podstawowymi kierunkami polityki oświatowej, wyznaczonymi na obecny rok szkolny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cele akcji to:
• kształtowanie postaw, które ułatwią dorosłe życie i aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej,
• wyrobienie przekonania, że wyznacznikiem wartości człowieka nie jest bogactwo materialne,
• kształtowanie etosu pracy, oszczędzania, pomagania innym-nawiązanie do śląskiej tradycji

Niezmiernie istotne jest życie w zgodzie z naturą, co rozumiemy jako:
• oszczędzanie wody-rezygnacja z butelkowanej wody na rzecz wody z kokotka
• rezygnacja z plastiku
• zero waste-minimalizacja odpadów
• walka z zanieczyszczeniem-smogiem, chemikaliami
• promowanie właściwej diety (ograniczenie spożycia mięsa, którego masowa produkcja zwiększa zanieczyszczenie środowiska)
• aktywny styl życia-rower, unikanie wszelkich używek

Akcja promuje aktywność społeczną:
• kształtowanie postawy pomocy innym-wolontariat
• wyzbycie się w sobie tzw. efektu gapia (aktywność)
• wyrabianie postawy szacunku wobec innych

Wobec powyższego lider akcji powinien być:
• aktywny
• kreatywny
• umiejący zjednać do dobrych działań
• pomagający innym
• bezinteresowny
• zaangażowany społecznie
• promujący ekologię

Zasady wyłaniania lidera akcji:
• tytuł przyznawany raz w roku-w czerwcu po konsultacjach w gronie wychowawców klas IV-VIII
• nagroda - tytuł, wyróżnienie, nagroda materialna

Głównym celem akcji jest wykształcenie pożądanych cech aktywności społecznej wśród uczniów. Istotną rolę będzie pełnił program Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo (HIP). Szkoła wykupiła uprawnienia do otrzymania stosownych materiałów dydaktycznych.


Prezentację programu należy zakończyć apelem:
Nie bądź bierny!
Otwórz umysł i serce!
WITH AN OPEN MIND YOU WILL BE OPEN HEARTED!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio