Wyjazd śladem miejsc związanych z postacią księdza radcy Władysława Roboty

Postać księdza Władysława Roboty jest niezwykle ważna dla naszej społeczności. Swą działalnością patriotyczną oraz społeczną zasłużył na zaszczytną pamięć. Posługę pasterską pełnił w parafii w Gierałtowicach przez 37 lat. W pierwszych dniach II wojny światowej, w odwecie za swą postawę patriotyczną został w bestialski sposób zamordowany w obozie usytuowanym w lasach w Nieborowicach. Mieszkańcy Gierałtowic uczcili pamięć wybitnego księdza podczas wyjazdu autokarowego do miejsca jego kaźni oraz do Wielopola, gdzie obecnie znajduje się drewniany kościółek pochodzący z Gierałtowic.

Podczas podróży barwną opowieść o przeszłości snuł pan Leon Kopernik, autor publikacji o księdzu Robocie oraz pani Urszula Mikołaj, wieloletnia nauczycielka historii. Uczestnikami wyjazdu byli m. in. ks. proboszcz Marek Sówka, przedstawiciele Koła Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach, uczniowie i nauczyciele miejscowej szkoły.
Intencją organizatorów było, by w wyjeździe uczestniczyły dzieci z opiekunami, przedstawicielami starszego pokolenia, swoimi dziadkami, babciami. Niektórzy uczestnicy wyjazdu pamiętali księdza Robotę ze swego dzieciństwa.
Na miejscu jego śmierci złożono kwiaty i zapalono znicze. Modlitwą oraz chwilą ciszy uczczono pamięć wybitnego kapłana i patrioty.
Po przyjeździe do Wielopola zwiedzono kościół, w którym od XVI do XX wieku skupiało się życie mieszkańców Gierałtowic. W murach świątyni nabożeństwa odprawiał też ksiądz Robota.
Po Władysławie Robocie pozostała wdzięczna pamięć kolejnych pokoleń parafian i dzieła, które służą po dziś dzień. Swoim niezwykłym życiem i męczeńską śmiercią zapisał się na kartach historii śląskiego duchowieństwa.
Wyjazd współorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.

Galeria zdjęć

wykonanie strony internetowej: Everest Studio