Przerwany Marsz

  • Drukuj

"Mam prośbę - pamiętajcie o nas,
jak odejdziemy na wieczną wartę."  

Lidka, Batalion Zośka

             

2 września 2019 w progach naszej szkoły powitaliśmy seniorów, którym wojna przerwała edukację we wrześniu 1939 roku. Wraz z młodzieżą, inaugurując nowy rok szkolny 2019/ 2020 symbolicznie dokończyli przerwaną przed laty naukę. Zaproszeni zostali również przedstawiciele władz gminnych, oświatowych oraz księża.
Minutą ciszy uczczono walczących i poległych. W słowach powitania Pani Dyrektor podkresliła, jak ważna jest pamięć o Nich, dzięki Nim żyjemy dziś w wolnej Polsce.

W imieniu przedstawicieli wojennego pokolenia świadectwo tamtych tragicznych dni złożył Pan Józef Kornas, dowiedzieliśmy się, jak wyglądała edukacja w czasach okupacji. Przekazał uczniom ważne przesłanie- nauka jest dla Was bramą do lepszej przyszłości, doceniajcie pokój.  Młodzież zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny. 

Niezwykle cenne chwile po uroczystości  były okazją do rozmów, wzruszających wspomnień, obejrzenia czarno- białych fotografii- świadków młodzieńczych lat naszych drogich Gości.
Dziękujemy za przybycie, mamy nadzieję, że więzi które zawiązały się dzisiaj między najstarszym a najmłodszym pokoleniem będą owocowały kolejnymi spotkaniami.


 

#PrzerwanyMarsz w naszej szkole to odpowiedź na apel Stowarzyszenia Dumni z Polski

Więcej o akcji


Galeria zdjęć autor p. Adam Benek