Spotkanie ze strażakiem

W dniu 08.01.2019r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu ze strażakiem. Naszym gościem był pan Wojciech Szołtysek . W trakcie spotkania nasz gość przybliżył dzieciom, na czym polega praca strażaka i przekazał cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Dzięki spotkaniu z wyjątkowym gościem uczniowie utrwalili sobie wiadomości na temat bezpiecznych zachowań i zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu. Dziękujemy Panu Wojtkowi Szołtyskowi za atrakcyjne i ważne zajęcia. Jednocześnie życzymy wszystkim strażakom wielu sukcesów i dziękujemy za trud i ofiarną służbę.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio