Samorząd

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 20180924 133335

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Sekcja młodzieży kl. VII. VII i III gimnazjum

Przewodnicząca: Alicja Matuszek

Zastępca: Michał Brzezina

Sekretarz: Milena Kaletka

Członkowie zarządu : Krzysztof Smolnik, Emilia Kurpanik, Agata Urbanik, Mateusz Lamla, Adam Maciuga

Sekcja klas IV-VI

Przewodnicząca:Małgorzata Rajca

Zastępca: Milena Marciniak

Sekretarz: Paulina Kozik

Członkowie zarządu : Patrycja Faryna, Emilia Korcz, Marek Wiertelorz

 

OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

p. Hanna Zubek

ZASTĘPCY: p. Magdalena Marciniak, p. Anna Machulec

 

logomojena fb 2 resize

 

POCZET SZTANDAROWY

skład I: Magdalena Steinke, Marek Fabisiak, Julia Grychtoł

skład II: Małgorzata Rajca, Wiktor Kmiecik, Milena Marciniak

OPIEKUN POCZTU SZTANDAROWEGO

mgr Elżbieta Michalik

 

OPIEKUNOWIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

Mateusz Pyrgiel, Jakub Kostrzak, Rafał Turczyn, Bartosz Deska

OPIEKUN SPRZĘTU

mgr Mateusz Juszczak

 

Samorząd Uczniowski ma profil na portalu społecznościowym:

canva-blue-facebook-logo-social-media-icon-MAB0h--l5Ighttps://www.facebook.com/szkolagieraltowice/

 


 

 

 


 

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. G. MORCINKA

W GIERAŁTOWICACH.

 1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach od 17.00 do 20.00 dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.
 2. Dyskoteki szkolne są odpłatne dla uczniów. O wydatkowaniu zebranych środków decyduje opiekun samorządu uczniowskiego wraz z uczniami.
 3. Na dyskotece obowiązuje obuwie zmienne.
 4. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce dotyczy to również absolwentów szkoły.
 5. W trakcie trwania dyskoteki uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły.
 6. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są:
  • pracownicy obsługi (sprzątanie po dyskotece)
  • uczniowie klas 6-tych organizujący dyskotekę wraz z opiekunem dyskoteki (pomoc w posprzątaniu po dyskotece)
 7. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów oraz obiektowi szkolnemu, opiekę powinno sprawować co najmniej 2 nauczycieli. Opiekunowie pilnują porządku wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
 8. Na dyskotekę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów (np. butelki, kije itp.). Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność uczniów.
 9. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są z zysku osiągniętego przez organizatorów.
 10. Na początku roku szkolnego ustala się liczbę dyskotek szkolnych i wyznacza opiekunów- nauczycieli.
 11. Zadaniem nauczyciela organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie Posterunku Policji w Gierałtowicach (tel. 997).
 12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły (np. bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, ordynarne zachowanie itp.) opiekun nauczyciel ma prawo usunąć ucznia z budynku szkoły, natychmiast zawiadamiając rodziców opiekunów ucznia, aby odebrali dziecko z dyskoteki lub zakończyć dyskotekę przed czasem.
 13. Nauczyciel opiekun dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci karani są przez Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.Poniżej zamieszczamy wzór zgody rodziców na udział dziecka w dyskotece szkolnej.Wzór zgody.
wykonanie strony internetowej: Everest Studio