Złota Księga Szkoły

 Złota Księga Szkoły 


Zaszczytu wpisu do Złotej Księgi Gimnazjum może dostąpić absolwent, który spełnia, co najmniej dwa z następujących kryteriów:

 • uzyskał średnią z przedmiotów co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę z zachowania,
 • zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc w dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju,
 • uzyskał co najmniej 80% punktów na egzaminie ósmoklasisty.

Rok szkolny 2018/2019

 • Dawid Piotrowski
 • Jakub Kostrzak
 • Dominik Adamczyk
 • Jan Hryb
 • Wiktor Kmiecik
 • Karolina Dyka
 • Łukasz Kocaj
 • Dawid Mikołajski 

 

Prymus Szkoły 


Tytułem "Prymus Szkoły Podstawowej" może być wyróżniony uczeń, który spełnia następujące warunki:

 • uzyskał średnią ocen z przedmiotów co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę z zachowania,
 • został finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego szczebla co najmniej wojewódzkiego,
 • wykazał się dużym zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska.

Rok szkolny 2017/2018

 • Dawid Piorowski

Rok szkolny 2018/2019

 • Dawid Piotrowski

 


 

Absolwent Szkoły

Tytułem "Gimnazjalista Roku" może być wyróżniony absolwent Gimnazjum, który spełnił warunki do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem:

 • osiągnął najwyższy w szkole wynik egzaminu gimnazjalnego, jednak nie niższy niż 80% ogólnej liczby punktów do zdobycia,
 • został finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego szczebla co najmniej wojewódzkiego lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc w dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju.


Rok szkolny 2018/2019

 • Dawid Piotrowski

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio