Kalendarz roku szkolnego

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2018 r.

 

Ferie zimowe

11 luty 2019 r. – 24 lutego 2019 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin ośmioklasisty

15.04.2019 r. – j. polski (poniedziałek)

16.04.2019 r. – matematyka (wtorek)

17.04.2019 r. – j. obcy nowożytny (środa)

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

10.04.2019 r. (środa)

11.04.2019 r. (czwartek)

12.04.2019 r. (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Podstawa prawna:

Dni dodatkowo wolne:

02.11.2018 r. (Dzień Zaduszny), 02.05.2019 r. (Dzień Flagi RP)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603) § 5 ust. 1. pkt. 1

Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla szkół podstawowych – do 8 dni.

 

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio