Kalendarz roku szkolnego

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2019r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019r. - 1 stycznia 2020r.

 

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020r.

 

Egzamin ośmioklasisty

21.04.2020r. – j. polski (wtorek)

22.04.2020r. – matematyka (środa)

23.04.2020r. – j. obcy nowożytny (czwartek)

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

 

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

 

 

Podstawa prawna:

https://sleepingpills365.net

Dni dodatkowo wolne:

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603) § 5 ust. 1. pkt. 1

Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla szkół podstawowych – do 8 dni.

 

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio