Regulamin przyznawania i wypłacania Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania i wypłacania Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice".

 Regulamin przyznawania i wypłacania Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice

wykonanie strony internetowej: Everest Studio