Informacja o akcji szczepień lisów przeciw wściekliźnie

Na obszarze województwa śląskiego będzie prowadzona akcja szczepienia listów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przewidywany termin to: 18.09.2019 – 27.09.2019.

Bezpieczne zachowanie w przypadku znalezienia szczepionek to przede wszystkim  ich nie podnoszenie i nie dotykanie. Szczepionki mają postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby z zatopioną w nich kapsułką. Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo należy również bezpośrednio po kontakcie ze szczepionką bezzwłocznie umyć ręce oraz części ciała, które miały z nią kontakt bieżącą wodą z mydłem. Szczegóły dotyczące, m.in. niewyprowadzania zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki), przez dwa tygodniepo przeprowadzeniu akcji, zawiera załączona informacja prasowa.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

Informacja prasowa na temat akcji szczepienia lisów

wykonanie strony internetowej: Everest Studio