Plan lekcji

Od 6 września br. plan lekcji dla uczniów ZSP Gierałtowice dostępny jest wyłącznie w e-dzienniku. Uczniowie i rodzice logują się do e-dziennika poprzez adres:
https://portal.librus.pl/rodzina

Po wciśnięciu środkowej ikony Librus Synergia wybieramy opcję Zaloguj

librussss

Wpisujemy login oraz hasło

librusss 2

oraz naciskamy Zaloguj

wykonanie strony internetowej: Everest Studio