Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty 

Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

wykonanie strony internetowej: Everest Studio