OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA: Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtow

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
prowadzonym w trybie art. 138o ustawy
Prawo zamówień publicznych

P/SP-1/2018

na wybór wykonawcy zadania :

Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu .doc

Ogłoszenie o zamówieniu .pdf

Projekt umowy .pdf

 

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio