Szkoła Podstawowa - Aktualności

Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Razem raźniej i przyjaźniej"

 

Zapraszamy uczniów uczęszczających do świetlicy w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach do udziału w konkursie plastycznym

RAZEM RAŹNIEJ I PRZYJAŹNIEJ

Regulamin
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.
• Uczestnik może oddać dowolną liczbę prac, podpisaną: imię, nazwisko, klasa.
• Format prac A4 - technika dowolna.
• Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom świetlicy.
• Termin oddawania prac: 31.10.2019 r.
• Prace będą oceniane przez jury, powołane przez organizatora.
• Wybrane przez komisję prace (miejsca 1-3) zostaną nagrodzone pamiątkowym dyplomem i nagrodą rzeczową.
• Ogłoszenie wyników odbędzie się w listopadzie.
• Prace oddane na konkurs można odebrać do końca listopada.

Plan pracy w ZSP w dniu 14 października 2019r

Wszyscy uczniowie przychodzą na 8.55 (2 godzina lekcyjna)

Klasy 1 – 4
9.00 spotkanie w auli na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Spotkania w salach z wychowawcami do 11.20
Zakończenie zajęć 11.20

Klasy 5 – 8
9.00 spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami
10.00 – akademia w auli z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Zakończenie zajęć – 11.40

Przydział sal na 14 października:

klasa

sala

1a

001

1b

212

1c

211

2a

108

2b

107

3a

109

3b

102

4a

002

4b

311

5a

207

5b

309

5c

204

5d

308

6a

310

6b

307

7a

302

7b

205

7c

303

8a

206

 

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 14 października
stołówka dla uczniów zdeklarowanych na obiady jest czynna.
Świetlica czynna jest w godzinach pracy zgodnie z harmonogramem.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych


W myśl zasady „myślenie nie boli" wymyślcie hasło reklamujące bibliotekę,
czytanie lub książkę.

Do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców.
Pracujcie w rodzinnym zespole!
Podpisaną kartkę z hasłem przynosimy do szkolnej biblioteki (s.306 IIp.) do 25.10.2019r. Pamiętajcie o wpisaniu również imienia rodzica.


Najciekawsze hasło zostanie wyłonione w wyniku głosowania przez uczniów.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

gif rodzina

Rada Rodziców- wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019

Na pierwszym zebraniu w dniu 27.09.2018 r. Rada Rodziców ustaliła proponowaną wysokość składki:

50 zł – za pierwsze dziecko
25 zł – za drugie dziecko
0 zł – za kolejne dzieci

Dane do konta:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
Nr konta 55 8454 0001 3073 0055 9319 0001

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio