Pedagodzy

Kadra Pedagogiczna 2017/2018
Gimnazjum

1.

Cieślik Urszula

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 2.

Rajca Alina

Wicedyrektor, Nauczyciel chemii

 3.

Bargiel Aleksandra

Nauczyciel języka angielskiego, Wychowawca klasy IIA gimnazjum

 4.

Buchczyk Gabriela

Nauczyciel matematyki i informatyki

5.

Bukowska – Pelc Urszula

Nauczyciel języka niemieckiego

 6.

Czarnota – Wieczorek Barbara

Nauczyciel chemii

 7.

Duda Stefan

Nauczyciel historii, Wychowawca klasy IIIA gimnazjum

 8.

Grzegorzyca Marcin

Nauczyciel wychowania fizycznego

 9.

Hanus Jolanta

Nauczyciel matematyki i fizyki

 10.

Kowalska Tatiana

Nauczyciel języka polskiego, Wychowawca klasy IIA gimnazjum

 11.

Lubszczyk Grażyna

Nauczyciel zajęć technicznych i informatyki

 12.

Orzech Joanna

Nauczyciel geografii, Wychowawca klasy IIIB gimnazjum

 13.

Prostyńska Agnieszka

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 14.

Rapcia Barbara

Nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie

 15.

Schmidt Dariusz

Nauczyciel religii

 16.

Stawowy Beata

Nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych

 17.

Szakoła Ewa

Nauczyciel języka angielskiego

 18.

Szwedka Adam

Nauczyciel religii i wiedzy o społeczeństwie

 19.

Świderska Barbara

Pedagog szkolny, bibliotekarz

 20.

Tyc Joanna

Nauczyciel technicznych, informatyki

 21.

Więcko Gabriela

Nauczyciel języka polskiego

 22.

Wolińska Anna

Psycholog szkolny

 23.

Zubek Hanna

Nauczyciel wychowania fizycznego

wykonanie strony internetowej: Everest Studio