ZIELONA FLAGA edycja 2016/2017

XV edycja Programu Szkół dla Ekorozwoju - starania szkoły o certyfikat Zielonej Flagi w roku szkolnym 2016/2017

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach zgłosiło się do Programu Szkoły dla Ekorozwoju i będzie ubiegać się o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Szkoła che dołączyć do grona szkół , dla których ekologia nie kończy się na teorii. Aby ubiegać się o certyfikat, trzeba postępować zgodnie z metodologią Siedmiu Kroków czyli:

 1. Powołanie lokalnego Eko-Komitetu (grupy roboczej)
 2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)
 3. Opracowanie planu działań i jego realizacja
 4. Kontrola i ocena prowadzonych działań
 5. Integracja z programem nauczania
 6. Promocja i współpraca z partnerami zewnętrznymi
 7. Opracowanie kodeksu ekologicznego

Kolejne działania w roku szkolnym 2016/2017 w celu uzyskania certyfikatu Zielonej Flagi:

 

1. Rejestracja szkoły

Rejestracja naszego gimnazjum do ubiegania się o  certyfikat poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - 11 grudnia 2016 r.

2. Powołanie lokalnego Eko-Komitetu (grupy roboczej)

20170207 093953 zmien rozmiary

15 grudnia 2016r. powołano KOMITET ROBOCZY w składzie:

 • uczniowie: Grzegorz Suchan, Mateusz Buchała, Milena Kaletka, Mateusz Lamla, Adrian Ferenz, Roksana Przytuła,  Maciej Machulik, Wiktoria Kacprzak, Michał Brzezina, 
 • nauczyciele:
  • p. Joanna Orzech - szkolny koordynator Programu Szkoły dla Ekorozwoju
  • p. Aneta Cajza
  • p. Aleksandra Bargiel-Firlit
  • p. Barbara Rapcia
3. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku działań)

Człokowie Eko-Komitetu przed feriami przeprowadzili audyt ekologiczy. Audyt został podzielony na poniższe kategorie/obszary

 • INFORMACJE OGÓLNE - podstawowe informacje o szkole
 • KLASA SZKOLNA
 • TOALETA/ ŁAZIENKA
 • KORYTARZ SZKOLNY
 • SEKRETARIAT/DYREKCJA
 • KUCHNIA SZKOLNA
 • DOJAZDY DO SZKOŁY/AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
 • TEREN PRZYSZKOLNY

14.01.2017r. audyt początkowy w wersji elektronicznej został wysłany do Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska". 

4. Wybór obszarów tematycznych:

W przypadku ubiegania się placówki o certyfikat  Flagi, wybieramy dwa tematy w ramach którego będziemy realizować swoje działania w naszym przypadku będzie to: BIORÓŻNORODNOŚĆ i WODA.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA

5. Udział w obowiązkowym szkoleniu dla koordynatorów szkolnych

p. Joanna Orzech wzięła udział w obowiązkowym Szkoleniu dla koordynatorów szkolnych z województwa śląskiego i podkapackiego, które odbyło się 2 lutego 2017r.w Krakowie. Celem szkolenia było przybliżenie metodologii Siedmiu Kroków oraz zakresu merytorycznego programu.

6. Zaplanowanie działań przez Eko-Komitet

Członkowie Eko-Kimitetu wspólnie zaplanowali działania w wybranych obszarach. W ramach "Bioróżnorodności" -  tworzenie ogrodu szkolnego, w ramach "Wody" uczesntictwo w międzynarodowym pogramie Badacz Wody

 

 


 

Działania proekologiczne: BIORÓŻNORODNOŚĆ I WODA 

(trwające od września 2016r.)

 

SZKOLNA STACJA METEOROLOGICZNA

Na terenie naszej szkoły powstała stacja meteorologiczna do celów dydaktycznych w nauce przyrody i geografii. 17 listopada na dachu budunku zamontowano półprofesjoną automatyczną stację meteorologiczną z radiatorem oraz z komunikatem, który wyświetla się na stronie internetowej szkoły. Stacja wykonuje pomiary ilości opadów, temperatury minimalnej i maksymalnej, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności powietrza, prędkości i kierunku wiatru. Dzięki temu, uczniowie będą mogli monitorować stan środowiska w naszej okolicy. Nasz szkolny ogród wyposażono także w podstawową wersję ogródka meteorologicznego, którego wyposażenie ogranicza się do małej, półprofesjonalnej klatki meteorologicznej przeznaczonej do celów dydaktycznych wraz z wyposażeniem w postaci amatorskich instrumentów pomiarowych.

http://meteo24.nazwa.pl/meteo/gieraltowice/gauges.htm

 

Spotkanie z dr. Tomaszem Rożkiem

Galeria:

Noc Biologów 2017 – Życie na krawędzi

Pasjonaci biologii z naszego gimnazjum uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach laboratoryjnych: Otwieramy serce przed Tobą - uczniowie mogli zobaczyć sekcję serca świni, zapoznać się z jego anatomią, dotknąć jego poszczególne elementy.
Jak to robią zwierzęta, czyli embriologia zwierząt w pigułce - na preparatach histologicznych i nie tylko, obserwowali różne etapy rozwoju zwierząt (plemniki, komórki jajowe, bruzdkujące jaja, zarodki kury, szczura i zaskrońca, kijanki płazów).
Spójrzmy prawdzie w oczy. Co to rogówka, twardówka, czy oko w środku jest przeźroczyste? - wypreparowane składniki oka świni pozwoliły dotknąć i zobaczyć jak działa oko łudząco przypominające ludzkie. Interesujące były też doznawane przez uczniów w trakcie ćwiczeń złudzenia optyczne i obserwacje świata oczami zwierząt.
Dopełnienie zajęć to ciekawe wykłady: Zwierzę na końcu języka prof. dr hab. Ryszarda Koziołka i Komety – kosmiczna archeologia dr Tomasza Rożka, niegdyś ucznia naszej szkoły.

 

Badacze Wody z Eko-Komitetu

Grupa gimnazjalistów z Eko-Komitetu ubiegającego się o certyfikat Zielonej Flagi działając w wybranych obszarach: BIORÓŻNORODNOŚĆ i WODA także dołączyła do międzynarodowego programu Badacza Wody. "Water Explorer" to program edukacyjny dotyczący globalnego zagadnienia. Uczniowie podejmują wyzwania z zakresu zaproponowanych czterech misji: Cenna woda, Czysta woda, Tajemnicza woda oraz Woda na świecie. Badacze za wykonane misje zdobywają punktu. Grupa mają już za sobą obejrzenie animacji na temat Badacza Wody oraz wypełnienie ankiet początkowych co daje na początek 240 punktów. 

 

Oczyść tę wodę!

21 lutego gimnazjalni "Badacze Wody" podjęli się wyzwania dotyczącego oczyszczania wody. Na spotkaniu, uczniowie dowiedzieli się na czym polega proces oczyszczania i uzadatniania wody. Podczas pracy w małej grupie, po burzliwej dyskusji wypełnili zapis dochodzenia naukowego i samodzielnie przeprowadzili doświadczenie mające na celu oczyszczenie brudnej wody. Celem zajęć było zrozumienie, w jaki sposób i dlaczego poddaje się wodę procesowi oczyszczenia i zrozumienie jak marnowanie wody w jednym kraju może spowodować problemy z wodą innym.

 

Wodny deptak

28 lutego uczniowie klasy IIB wzięli udział w zajęciach w ramach programu „Badacz Wody". Gimnazjaliści po dyskusji na temat sposobu wykorzystania wody w życiu codziennym przeprowadzili ankietę dotyczącą nawyków związanych z wykorzystaniem wody. Wypełniono arkusz obliczania zaoszczędzonej wody z którego wynika np., że 84% uczniów zawsze zakręca wodę, kiedy myje zęby ale niestety tylko 10% z 89 ankietowanych oszczędza wodę biorąc prysznic przez 5 minut i krócej. Kolejnym etapem zajęć było zaprojektowanie własnych śladów wodnych zawierających działania dotyczące oszczędzania wody i ułożono ścieżkę na szkolnym korytarzu tzw. „Wodny deptak", którą przechadzali się uczniowie podczas przerw. Misja uczniów głównie polegała na rozwiązaniu problemów dotyczących marnowania wody poprzez udzielanie wskazówek, jak oszczędzać wodę aby zmniejszyć zużycie wody w szkole i we własnych domach.

 

Niezwykłe mokradła

2 marca uczniowie podjęli się wyzwania dla badacza wody: "Jak mokradła gromadzą i oczyszczają wodę". Na początku, uczniowie rozmawiali o skojarzeniach ze słowem "mokradła", stworzyli listę wyrazów, które je opisują. Z  prezentacji dowiedzieli się: czym są mokradła, gdzie się znajdują i przede wszystkim co nam dają obszary wodno-błotne. Następnie w grupach krok po kroku budowali model mokradeł, który później zaprezentowali. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, że obszary wodno-błotne:

 • zapewniają nam słodką wodę - oczyszczają i filtrują szkodliwe odpady z wody;
 • gwarantują dostawy żwyności
 • działają jako amortyzator  - czyli redukują siłę uderzeń powodziowych, pochłaniają opady deszczu;
 • mają duże znaczenie dla różnorodności biologicznej
 • oraz magazynują dwutlenek węgla.

 

UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY

10 uczniów naszego gimnazjum wraz z opiekunem Panią Barbarą Rapcia uczestniczy w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej pt. „Pożeracze trucizn – jak mikroorganizmy pomagają w oczyszczaniu środowiska?" Celem projektu jest popularyzacja nauki i badań naukowych wśród młodzieży gimnazjalnej, poprzez udział w zajęciach prowadzonych w laboratorium mikrobiologicznym oraz ekotoksykologicznym Politechniki Śląskiej. Uczniowie będą określać toksyczność wody w rzece Kłodnica w Gliwicach, samodzielnie pozyskiwać szczepy bakterii, identyfikować je poprzez barwienie i obserwacje mikroskopowe oraz badać ich zdolność do rozkładu zanieczyszczeń.

 

„Trucizny w próbce wody – jak określić toksyczność?

Pierwsze zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy Politechniki Śląskiej pozwoliły uczniom określić wpływ trucizny jaką jest fenol na życie bakterii. Fenol to środek używany do produkcji leków, detergentów, środków grzybobójczych i chwastobójczych. Uczniowie przygotowali szereg rozcieńczeń roztworu fenolu. Jako kontrolę zastosowali 2% roztwór NaCl, tzw. diluent. Do nich dodali zawiesinę bakterii Vibrio fischeri, wykazujących zdolność bioluminescencji czyli świecenia. Kuwety z roztworami umieścili w odpowiednich miejscach w analizatorze MICROTOX 500, który komputerowo mierzył luminescencję każdej próbki. Im większe stężenie fenolu tym mniejsza luminescencja, a więc tym większa toksyczność wody i gorsze warunki dla życia bakterii.

 

Światowy Dzień Wody

21 marca w pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy Światowy Dień Wody. W ramach promowania świadomego korzystania z zasobów wodnych, można było zobaczyć wystawę  na temat ukrytej wody w różnych produkatch spożywczych ale także w ubraniach. Pod hasłem "Napij się na zdrowie" uczniowie rozdawali wszystkim kubek wody niegazowanej. Oprócz tego uczniowie brali udział w quizie na temat wody natomiast na sali gimnastycznej odbyły się międzyklasowe zawody w "wodnej" piłce siatkowej.

 

Dekoracja wiosenna

Uczniowie działający w szkolnej  pracowni "MŁODZI - KREATYWNI", wykonali dekorację wiosenną związaną z bioróżnorodnością wprowadzając do szkoły radosny nastrój.

 

„Gdzie szukać pożeraczy trucizn?  Izolacja bakterii środowiskowych zdolnych do rozkładu ksenobiotyków”

Zajęcia laboratoryjne w Akademii Młodego Odkrywcy Politechniki Śląskiej w Gliwicach tym razem miały na celu poszukiwanie szczepu bakterii z rzeki Kłodnicy, który poradzi sobie z takimi truciznami (ksenobiotykami) jak fenol i katechol. Uczniowie na agarowym podłożu szalek Petriego nanieśli za pomocą głaszczki mikrobiologicznej trucizny, a na nie wodę z rzeki. Następnie zabezpieczyli szalki parafilmem. Posiane szalki Petriego przechowywane będą przez trzy tygodnie w temperaturze pokojowej. Na następnych zajęciach zobaczymy jak wyglądają pożeracze trucizn.

 

„Jak wyglądają pożeracze trucizn? Identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do rozkładu ksenobiotyków”

Na zajęciach laboratoryjnych Uniwersytetu Młodego Odkrywcy Politechniki Śląskiej uczniowie poszukiwali bakterii z rzeki Kłodnicy, którym udało się przeżyć w założonych przez nich hodowlach z dodatkiem ksenobiotyków (trucizn). Zastosowali procedurę barwienia metodą Grama, która pozwala różnicować bakterie. W obserwacjach mikroskopowych uczniowie zobaczyli zabarwione na fioletowe bakterie Gram dodatnie (G+) i zabarwione na różowo bakterie Gram ujemne (G-).

 

Pożeracze trucizn w akcji, czyli sprawdzenie zdolności do rozkładu ksenobiotyków w hodowlach degradacyjnych – część 1”

Tym razem uczniowie uczestniczący w zajęciach laboratoryjnych Akademii Młodego Odkrywcy do kolby zawierające płynne podłoże mineralne (tzw. podłoże Koijma) dodali roztwór katecholu. Następnie do posianego skosu agarowego wlali podłoże zawierające katechol, by bakterie z hodowli dostały się do cieczy. Ciecz z komórkami bakteryjnymi przelali ponownie do kolby z hodowlą degradacyjną. Później pobrali do probówki nieznaczną objętość hodowli do oznaczenia tzw. gęstości optycznej (pomiar za pomocą spektrofotometru przy długości fali 600 nm, wobec wody jako próbki ślepej). Zapisali wynik gęstości optycznej, który będzie potrzebny do porównania potencjalnego przyrostu biomasy hodowli bakterii na kolejnych zajęciach laboratoryjnych.

 

Szkolne warsztaty przyrodnicze z okazji Dnia Ziemi

4 maja z okazji obchodów Dnia Ziemi 2017, odbyły się szkolne warsztaty przyrodnicze pt."Eksperymentowanie jest proste". Gimnazjaliści uczestniczyli w pokazach prowadzonych przez uczniów naszej szkoły m.in. dotyczących odnawialnych źródeł energii, wykonywano doświadczenia z chemii oraz proste eksperymenty z fizyki i geografii. Uczniowie mieli także możliwość dokonać obserwacji mikrospokowych oraz zagrać w grę: Zostań skamieniałością!.

 

Wycieczka do Ogrodów Pokazowych Kapias

9 maja grupa projektowa pracująca nad tematem architektury krajobrazu wyjechała na wycieczkę do Goczałkowic, w celu zwiedzenia Ogrodów Pokazowych Kapias. Ogród swą historią sięga do roku 1979, kiedy to właściciel Bro­nisław Kapias na niewielkim skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny. Obecnie ogrody prezentują niezwykle bogatą ofertę przyrodniczą. Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzali Ogród Stary, który jest podzielony na zaułki i zakątki, co umożliwiło wszystkim zapoznanie się z różnorodnością architektury ogrodowej. Najbardziej jednak wszystkim spodobał się Ogród Nowy, który składa się z kilku ogrodów tematycznych, tj. Wiejski, Zachodzącego Słońca, Nad Stawem, Wrzosowisko, Angielski czy Wisona, Lato, Jesień, Zima. Na koniec uczniowie mieli możliwość odwiedzenia centrum ogrodniczego, gdzie mogli zakupić rośliny, które wcześniej można było podziwiać w ogrodowych kompozycjach. Polecamy ogrody jako interesujące miejsce na rodzinny wyjazd.

 

Wiosenne prace w ogrodzie szkolnym

10 maja uczniowie należący do grupy projektowej "Architektura krajobrazu - projektowanie ogrodu" wraz z nauczycielami, postanowiła wykonać wiosenne prace porządkowe w szkolnym ogrodzie. Pogoda pozwoliła na to, aby pierwszy raz można było dokonać prac porządkowych, które polegały na wyrywaniu licznych chwastów, które przedostały się przez agrowłókninę (ostatecznie zebrano ich aż 4 worki). Ponadto wykonano prace pielęgnacyjne, czyli przycinanie krzewów, usuwanie suchych pędów. Uczniowie także ściółkowali glebę rozdrobnioną korą w sumie zużywając 15 worków kory. Teraz tylko czas na kolejne przygotowania ogrodu do nowego sezonu.

 

Pożeracze trucizn w akcji, czyli sprawdzenie zdolności do rozkładu ksenobiotyków w hodowlach degradacyjnych – część 2

Uczestnicy projektu Akademii Młodego Odkrywcy Politechniki Śląskiej odnieśli sukces. Udało im się wyizolować szczepy bakterii z rzeki Kłodnicy, które potrafią zżerać trucizny takie jak katechol. Wszystko to za sprawą dobrze prowadzonych hodowli bakterii i pomiarów spektrofotometrem Marcel gęstości optycznej przy długości fali 480 nm. Gęstość optyczna hodowli wzrosła, stężenie katecholu zmalało, a więc bakterie zjadły katechol i zwiększyły swoją liczebność.

 

„Jak wykorzystać pożeraczy trucizn?  Propozycje usprawnień technologii oczyszczania środowiska

Ostatnie zajęcia laboratoryjne w Akademii Młodego Odkrywcy Politechniki Śląskiej miały na celu immobilizowanie (unieruchomienie) biomasy bakteryjnej. Po wykonanych doświadczeniach uczniowie otrzymali złoże kulkowe, zawierające bakterie - pożeracze trucizn. Takie złoże bakterii można wykorzystywać w bioremediacji czyli usuwaniu zanieczyszczeń z gleby i wody. Na koniec projektu uczestnicy wykonali plakat podsumowujący wszystkie zajęcia laboratoryjne.

 

„Mikrofestiwal nauki”

3 czerwca odbyło się podsumowanie projektu „Pożeracze trucizn – jak mikroorganizmy pomagają w oczyszczaniu środowiska?" Było to pierwsze w takim wymiarze przedsięwzięcie Akademii Młodego Odkrywcy Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trwał od marca do czerwca 2017 r. Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach laboratoryjnych, poszerzali swoją wiedzę z zakresu biologii i chemii, ale też doskonale się bawili. Na koniec otrzymali certyfikaty i materiały promocyjne.

 

 

 

 


Inne działania

 

„Osobliwości Świata Fizyki 2016”

12 września 2016r. po raz kolejny młodzież z gieraltowickiego Gimnazjum uczestniczyła w wyjeździe naukowym „Osobliwości Świata Fizyki 2016", organizowanym w Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych eksperymentach fizycznych. Jako pierwsze przypomnieli sobie zasady zachowania w mechanice. Zasada zachowania energii, pędu i momentu pędu zobrazowały liczne doświadczenia. Młodzież wykazała się tutaj dobą znajomością rodzajów energii. „W równowadze" to tytuł pokazów prezentowanych w auli głównej uniwersytetu. Zasady projektowania budowli, mostów i różnych innych konstrukcji stosowanych w starożytności, spotykane są również do dnia dzisiejszego. Cały Wszechświat zbudowany jest z cząstek elementarnych i próżni. Doświadczenia pokazały podstawowe typy oddziaływań oraz ich znaczenie w życiu człowieka. Uczniowie byli aktywni, sami zgłaszali się do eksperymentów, co świadczy o dużym zainteresowaniu naukami przyrodniczymi. Wykłady oraz bogate w treści doświadczenia z całą pewnością usystematyzowały wiedzę uczniów. Z pewnością uczniowie wiele zapamiętali z tych wykładów. Być może wiadomości te zostaną przez nich wykorzystane na Egzaminie Gimnazjalnym w tym roku szkolnym.

 

Sprzątanie świata 2016

19 września wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wzięli aktywny udział w akcji "Sprzątanie świata 2016". Uczniowie pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych dzielnie oczyszczali teren Gierałtowic. Najwięcej jednak zebrali uczniowie klas I, którzy likwidowali przydrożne wysypiska. Zebrali oni w sumie 11 worków. W nagodę klasa IA pojedzie zwiedzić oczyszalnię ścieków w Przyszowicach.

 

Podsumowanie zbiórki kasztanów 2016

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach po raz drugi przystąpił do akcji zbierania kasztanów, która trwała o wiele krócej, bo tylko od 3 do 17 października. Przez dwa tygodnie udało się jednak więcej zebrać kasztanów niż w zeszłym roku, w sumie 775 kg. Uczniowie, którzy przynieśli największą ilość, zostali nagrodzeni w trzech kategoriach:

 • Szkoła Podstawowa kl. I-III – Aleksander Bąk
 • Szkoła Podstawowa kl. IV-VI – Dominik Adamczyk
 • Gimnazjum – Krzysztof Bąk

Za udział w zbieraniu kasztanów bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy :) Zarobione pieniądze w czasie trwania akcji, zostałą przekazane na zakup wiosną roślin do nowo powstającego ogrodu szkolnego. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do akcji za rok!

 

Wycieczka klas II do Wrocławia

12, 13 czerwca 2017 r. uczniowie klas II wybrali się na dwudniową wycieczkę do Wrocławia pod opieką nauczycieli: p. S. Dudy, p. J. Orzech oraz p. A. Rajcy. Wycieczka rozpoczęła się od obejrzenia Panoramy Racławickiej, następnie uczniowie zwiedzali Stare Miasto - Rynek, Ratusz, Kamieniczki „Jaś i Małgosia", Plac Solny, Uniwersytet Wrocławski, Pomnik Aleksandra Fredry oraz Jatki. Kolejnym punktem w programie wycieczki było zwiedzenia Ostrowa Tumskiego, Katedry oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, nazywanego oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta. Na terenie ogrodu botanicznego uczniowie mieli także możliwość obejrzenia stałej wystawy „Panorama Natury", która w realistyczny sposób przedstawia rozwój życia na Ziemi od kambru do czwartorzędu. W drugi dzień wycieczki wszyscy udali się do HYDROPOLIS - Centrum wiedzy o wodzie, w którym różnorodne technologie multimedialne służą jednemu celowi, ukazaniu wody z różnych perspektyw. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie wrocławskiej namiastki kultury Kraju Kwitnącej Wiśni, czyli Ogrodu Japońskiego. Wszyscy także podziwiali Park Szczytnicki jeden z największych a zarazem najstarszych parków Wrocławia, Halę Ludową – halę widowiskowo-sportową wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz pokaz muzyczno-wodny Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej. Jednak najwięcej czasu wszyscy spędzili w kompleksie przedstawiającym różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Afryki - Afrykarium oraz zwiedzając cały Wrocławski Ogród Zoologiczny.


Certyfikat "ZLELONA FLAGA" edycja 2016/2017

Eko-Szkoły to międzynarodowy program realizowany w Polsce przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej (www.fdee.org).

Program ten angażuje młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w klasie, następnie obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi Eko-Szkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół.
Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły to idealny sposób, by szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel szkolny i władze lokalne.

zopiclone sleeping pills for sale

Międzynarodowa strona internetowa programu – www.ecoschools.global
Strona internetowa Fundacji dla Edukacji Ekologicznej – www.fdee.org

cetyfikat Zielona flaga

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio