Złota Księga Gimnazjum

Złota Księga Gimnazjum

Zaszczytu wpisu do Złotej Księgi Gimnazjum może dostąpić absolwent, który spełnia, co najmniej dwa z następujących kryteriów:

 • uzyskał średnią z przedmiotów co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę z zachowania,
 • zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc w dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju,
 • uzyskał co najmniej 80% punktów na egzaminie gimnazjalnym.

Rok szkolny 2002/2003

 • Gregor Michał
 • Kuś Ewelina
 • Nocoń Kamila
 • Szolc Mirosława

Rok szkolny 2003/2004

 • Bargiel Anika
 • Jasiulek Tomasz
 • Kachel Marcin
 • Madeja Paweł

Rok szkolny 2004/2005

 • Białaś Anna
 • Draga Szymon
 • Kozak Paweł
 • Krawczyk Dominika
 • Kukowka Justyna
 • Polok Łukasz

Rok szkolny 2006/2007

 • Cieślik Paulina
 • Płaszczyk Magdalena
 • Szpakowska Anna

Rok szkolny 2007/2008

 • Buchczyk Kornelia
 • Ciesielska Marta
 • Fibic Dorota
 • Kalwińska Małgorzata
 • Kłosek Monika
 • Nitsze Monika
 • Ostrowski Jarosław
 • Porwoł Karol

Rok szkolny 2008/2009

 • Dolata Monika
 • Kozakiewicz Michalina
 • Michałek Aleksandra
 • Szolc Krystyna

Rok szkolny 2009/2010

 • Piszczek Roksana
 • Cieślik Karol

Rok szkolny 2010/2011

 • Dymarz Laura
 • Rożek Marta

Rok szkolny 2011/2012 

 • Kowalik Karolina
 • Mól Wiktoria 
 • Dyka Anna
 • Adamczyk Błażej
 • Brzózka Dawid
 • Gieniusz Piotr
 • Kaletka Nikola
 • Wochnik Nina

Rok szkolny 2012/2013 

 • Mandalka Emilia
 • Żuk Anna
 • Dudzińska Daria
 • Ofiara Wiktoria

Rok szkolny 2013/2014

 • Wiaterek Jakub
 • Ciesielska Katarzyna
 • Chwolka Aleksandra
 • Kowalski Maciej
 • Strykowaska Dorota
 • Adamczyk Mateusz
 • Gajewski Bartosz

Rok szkolny 2014/2015

 • Dekarz Marzena
 • Gieniusz Jadwiga
 • Frelich Anna
 • Majewska Magdalena
 • Michałek Adam
 • Szpakowski Przemysław

Rok szkolny 2015/2016

 • Katarzyna Adamczyk
 • Julia Płaszczyk
 • Natalia Kostrubała
 • Justyna Żuk
 • Paulina Nieradzik

Rok szkolny 2016/2017

 • Marcin Matera
 • Anna Michalik
 • Adrianna Bednarek
 • Piotr Marcol
 • Martyna Neuman
 • Kamila Slany
 • Błażej Mól
 • Michał Szendzielorz

Rok szkolny 2017/2018

 • Mateusz Dembia
 • Bartosz Markiewka
 • Szymon Szolc
 • Bartosz Grobosz
 • Magdalena Mikołaj
 • Angelika Nieradzik

Rok szkolny 2018/2019

 • Adam Maciuga
 • Eryk Piszczek
 • Marta Goldman

 

Prymus Gimnazjum

Tytułem "Prymus Gimnazjum" może być wyróżniony uczeń, który spełnia następujące warunki:

 • uzyskał średnią ocen z przedmiotów co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę z zachowania,
 • został finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego szczebla co najmniej wojewódzkiego,
 • wykazał się dużym zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska.

Rok szkolny 2007/2008

 • Kłosek Monika

Rok szkolny 2008/2009

 • Szolc Krystyna

 Rok szkolny 2010/2011

 • Dymarz Laura
 • Rożek Marta
 • Kowalik Karolina

Rok szkolny 2011/2012

 • Kowalik Karolina
 • Żuk Anna
 • Mandalka Emilia
 • Wiaterek Jakub
 • Gieniusz Piotr
 • Dyka Anna
 • Mól Wiktoria

Rok szkolny 2012/2013 

 • Mandalka Emilia
 • Wiaterek Jakub 

Rok szkolny 2013/2014

 • Wiaterek Jakub

Rok szkolny 2016/2017

 • Dembia Mateusz
 • Matera Marcin

Rok szkolny 2017/2018

 • Dembia Mateusz

Rok szkolny 2018/2019

 • Maciuga Adam

 

Gimnazjalista Roku

Tytułem "Gimnazjalista Roku" może być wyróżniony absolwent Gimnazjum, który:

 • spełnił warunki do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem,
 • osiągnął najwyższy w szkole wynik egzaminu gimnazjalnego, jednak nie niższy niż 80% ogólnej liczby punktów do zdobycia,
 • został finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego szczebla co najmniej wojewódzkiego lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc w dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju.

Rok szkolny 2007/2008

 • Kłosek Monika

Rok szkolny 2008/2009

 • Szolc Krystyna

Rok szkolny 2010/2011

 • Rożek Marta

Rok szkolny 2011/2012

 • Kowalik Karolina

Rok szkolny 2012/2013 

 • Mandalka Emilia

Rok szkolny 2013/2014

 • Wiaterek Jakub

Rok szkolny 2016/2017

 • Matera Marcin

Rok szkolny 2017/2018

 • Dembia Mateusz

Rok szkolny 2018/2019

 • Maciuga Adam

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio