Koncepcja rozwoju szkoły

Każda ze szkół jest wyjątkowa przez swoją misję, ofertę edukacyjną, akceptowany system wartości. To, jakie jest i jakie będzie Gimnazjum w Gierałtowicach, zależy od tych, którzy go tworzą, to znaczy przede wszystkim od uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej.

Koncepcja rozwoju naszej szkoły na najbliższe lata obejmować będzie:

  1. Zapewnienie młodzieży wszechstronnego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.
  2. Współpracę z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.
  3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i współpraca z instytucjami, które wspierają szkołę.

Dlaczego warto uczyć się w Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

Odpowiedź jest prosta! Bo w naszej szkole najważniejszy jest uczeń!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio