Doradztwo zawodowe

Jak skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego?

Wielkimi krokami zbliża się czas egzaminów gimnazjalnych. Wielu z was zaczyna się denerwować, że czas ucieka i za co się tu zabrać w pierwszej kolejności. Nie ma cudownej recepty na efektywną naukę, która odpowiadałaby każdemu. Każdy z nas ma swój własny styl nauki. Są jednak sprawdzone sposoby, które pomagają w zrozumieniu i szybkim przyswajaniu materiału.

Planowanie
Przygotuj sobie plan nauki. Policz ile masz czasu do egzaminu. Jaki materiał musisz się nauczyć, a co powtórzyć. Nie traktuj nauki jako zło konieczne - będzie ci wtedy trudniej. Pozytywne nastawienie to połowa sukcesu.

Miejsce do nauki
To prawda, że uczyć można się wszędzie, ale są miejsca gdzie jest łatwiej-cichy pokój, biurko (w miarę uporządkowane), wygodny fotel. Nie ucz się na leżąc gdyż jest to pozycja, która skłania do odpoczynku - szybko poczujesz znużenie, a nawet senność. Ważne jest dobre oświetlenie i żeby nie było w pokoju za ciepło - rozleniwia. Przygotuj sobie coś do picia, najlepiej wodę mineralną i coś do przegryzienia - owoc lub kawałek czekolady. Trzeba dostarczyć mózgowi energii, no i sobie jakoś osłodzić ten trudny czas. W nauce rób przerwy - krótki odpoczynek zwiększy efektywność pracy. W czasie nauki możesz słuchać muzyki, ale nie każdej. Najlepiej „wspomaga" uczenie muzyka Mozarta-zmniejsza stres, dodaje pozytywnej energii, ułatwia zapamiętywanie. Nawet jeśli nie przepadasz za muzyką poważną –spróbuj - naukowo udowodniono, że wielu osobom pomaga. Jeśli jednak czujesz zmęczenie, rozdrażnienie, zaczynasz się denerwować, to zapewne czas kończyć naukę w tym dniu. Śpij minimum 7 godzin na dobę. Nic tak skutecznie nie regeneruje sił, jak mocny, spokojny sen.

Nauka wielozmysłowa
Nauka to nie tylko bierne „zakuwanie". Uczyć mogą wszystkie twoje zmysły - notuj, rysuj, oglądaj, słuchaj, śpiewaj, stukaj, mów szeptem lub głośno, spaceruj po pokoju. Przede wszystkim jednak skoncentruj się – powiedz sobie, że teraz czas przeznaczasz na naukę i tylko na naukę. Z tekstu wybierz informacje najważniejsze, kluczowe, często „wytłuszczone"- powtórz je kilka razy. Ucz się ze zrozumieniem. Wyznaczaj sobie pytania do tekstu i sam na nie odpowiadaj. Wyobraź sobie to, o czym się uczysz, stwórz obraz tego o czym czytasz. Staraj się skojarzyć materiał z czymś, co już znasz. Opowiadaj tekst własnymi słowami. Jeśli jesteś „wzrokowcem", czyli łatwiej uczysz się widząc tekst, to staraj się podkreślać na kolorowo, to co najważniejsze, rysować coś na marginesie(schemat-ilustrację), robić „ dopiski"- data, nazwa itp., przyklejać małe karteczki do tekstu itd. Jeśli jesteś „słuchowcem", czyli łatwiej zapamiętujesz słuchając, to głośno powtarzaj zapamiętywany materiał, twórz rymowanki, dyskutuj z kolegami o zagadnieniach lub opowiadaj je domownikom (rodzice na pewno chętnie posłuchają), nagrywaj sobie tekst „własnymi słowami", a potem często go odsłuchuj. Ucz się przemiennie przedmiotów ścisłych i humanistycznych.

Powtórki
Przeczytaj, podkreślając, to co najważniejsze. Potem czytaj to, co podkreśliłeś - cicho. Rób notatki na marginesie lub kartkach, jeśli nasunęło ci się coś ważnego związanego z tekstem. Dokładnie przeanalizuj rysunki, schematy, tabelki i to co „wytłuszczone" lub napisane kursywą - autor uznał to za istotne. Jeśli są podsumowania - czytaj je uważnie. A teraz zaczynaj powtarzać. Materiał musi trafić do pamięci długotrwałej. Wielu uczniów denerwuje się, że już po kilku godzinach od nauki danego materiału, zaczyna go zapominać. Zapamiętywanie wymaga powtórek. Generalną zasadą jest, że powtórki należy robić krótko po przyswajaniu danego materiału. Powtórki mogą mieć różną formę: np. szybkie przejrzenie notatek, czytanie tego, co zakreślone, podsumowania, opowiadania sobie, zerkając na tekst. Powtarzamy kilka razy. Pamiętaj jeśli systematycznie uczyłeś się przez cały rok szkolny, to szybko sobie wszystko przypomnisz. Przecież to „jest" w twojej głowie.

Egzamin
Na egzaminie nie panikuj, że pustka w głowie. Uczyłeś się więc sobie przypomnisz!!! Będzie dobrze !!! Weź kilka głębokich oddechów i ... do pracy.

  • uważnie przeczytaj polecenia, nie komentuj ich
  • próbuj odpowiadać na wszystkie pytania zamknięte, jeśli nie znasz odpowiedzi-wybieraj tę, która wydaje ci się najbardziej prawdopodobna
  • najpierw odpowiadaj na pytania, które wydają ci się proste, potem przejdź do trudniejszych-mogą zabrać ci więcej czasu
  • na pytania otwarte odpowiadaj zwięźle, formułuj swoje myśli sensownie, logicznie.
  • uważnie zaplanuj treść wypowiedzi pisemnej
  • sprawdź - związek treści z tematem, ortografię
  • wykorzystaj cały, przeznaczony na egzamin, czas.

Powodzenia!!!

 

Co dalej gimnazjalisto?


Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazajlnych:
1) liceum ogólnokształcące (kształcenie ogólne),
2) technikum (kształcenie zawodowe),
3) zasadnicza szkoła zawodowa (kształcenie zawodowe).

Liceum ogólnokształcące (LO)


Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata. Ukończenie liceum ogólnokształcącego nie daje żadnych kwalifikacji zawodowych jego absolwentom, ale umożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, który jest przepustką do ubiegania się o status studenta na uczelniach wyższych. Absolwenci zaś z wykształceniem średnim, lecz bez zdanego egzaminu maturalnego, mogą podjąć naukę w szkołach policealnych bądź na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Przy wyborze profilu klasy zorientuj się, jakie przedmioty są wymagane na maturze, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów.

Technikum

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń, który zdecyduje się na ten typ szkoły ponadgimnazjalnej – wybiera zawód (np. technik informatyk, technik analityk, technik elektryk), w którym zdobywa kwalifikacje (tytuł zawodowy: technik) i wykształcenie średnie wraz z maturą.
Absolwent technikum ma wiele możliwości dalszego rozwoju – wybór zależny jest od samego absolwenta oraz jego potrzeb i możliwości. Są to:
– nauka na studiach wyższych (kierunki mogą być tematycznie powiązane z wyuczonym w technikum zawodzie bądź całkiem inne),
– praca w wyuczonym zawodzie,
– połączenie pracy ze studiami (w trybie niestacjonarnym),
– zdobywanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, jak i również w szkole policealnej.
W technikum realizowane jest kształcenie ogólne w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym.
Podczas 4-letniej nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe w wymiarze od 4 do 8 tygodni – w zależności od zapisu w podstawie programowej dla danego zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy u pracodawców bądź w centrach kształcenia praktycznego.
W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe – najczęściej dwa lub trzy – wszystko zależy od liczby kwalifikacji w danym zawodzie. Abyś otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe musisz potwierdzić wszystkie kwalifikacje w zawodzie (zdać egzaminy zawodowe i otrzymać świadectwa potwierdzające dane kwalifikacje w zawodzie).

Zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ)

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata. Uczeń sam wybiera zawód, w którym chce się uczyć. Wybór tej szkoły jest odpowiedni dla uczniów, którzy chcą zdobyć konkretny zawód a następnie wejść na rynek pracy, jako wykwalifikowany pracownik. Program obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.
W ZSZ istotną rolę odgrywa kształcenie praktyczne – w ciągu trzech lat nauki uczeń zrealizuje ponad 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych, u pracodawców bądź w centrach kształcenia praktycznego.
Po ukończeniu ZSZ uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, pod warunkiem, że zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie. Uzyskany dyplom umożliwia absolwentom podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie.
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (już od drugiej klasy) bądź zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Warto pamiętać, że ukończenie ZSZ nie zamyka drogi do kontynuacji nauki na studiach wyższych!


 

 

OFERTA EDUKACYJNA
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ORNONTOWICACH

www.zsp.ornontowice.pl

Dlaczego warto?
• duży wybór kierunków
• umowy patronackie z zakładami
• szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
• dobrze wyposażona baza dydaktyczna
• bezpłatny BIOFEEDBACK dla uczniów
• zagraniczne praktyki zawodowe

KIERUNKI:

TECHNIKUM - 4 letnie:

TECHNIK AUTOMATYK – nowy zawód
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/ta.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Jgnfh7ZQGGc&feature=youtu.be
TECHNIK EKONOMISTA
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/te.pdf
TECHNIK WETERYNARII
http://www.zsp.ornontowice.pl/pliki_wyslane/Technik_weterynarii.pdf
TECHNIK HOTELARSTWA
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/t_hotelarstwa.pdf
TECHNIK BUDOWNICTWA
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/tb.pdf
TECHNIK HODOWCA KONI
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/thk.pdf
TECHNIK ELEKTRYK
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/t_el.pdf
TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/tts.pdf
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/tzigd.pdf
TECHNIK OGRODNIK – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/to.pdf
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/tg_p.pdf

 

SZKOŁA BRANŻOWA PIERWSZEGO STOPNIA – 3 letnia:


OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/zszszklarz.pdf
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/zsmr1_p.pdf
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH WBUDOWNICTWIE
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/mz.pdf
ELEKTRYK
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/elektryk1.pdf
KUCHARZ
http://www.zsp.ornontowice.pl/Spakowane/Profile/kmg.pdf
WIELOZAWODOWA – RZEMIEŚLNICZA np. operator obrabiarek skrawających, fryzjer, blacharz samochodowy, lakiernik, piekarz, cukiernik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 3 letnie:


KLASA O PROFILU TANECZNYM
Jedyna na Śląsku klasa, otwierana przy współpracy ze Szkołą Tańca "standART" z Ornontowic, z której wywodzi się uczestnik programu YOU CAN DANCE - Paweł Szlinger. Powstanie Szkoły Tańca "standART" w Ornontowicach zaowocowało wielkim przebudzeniem młodych talentów. Nikt nie przypuszczał, że w tak małej gminie jest tyle wspaniałych dzieci i młodzieży, dla których taniec stał się ogromną pasją. Nazwa "standART" została zaczerpnięta z utworu grupy Egotrue o tym samym tytule. Uniwersalny tekst mówiący o tworzeniu i walce o własne standardy idealnie pasuje do ekspresywnej natury tańca, poprzez który tancerz wyraża siebie. Dla wielu taniec jest czymś więcej niż sztuką, jest ich życiową pasją pozwalającą wyrazić siebie, spełnić swoje marzenia. Dlatego też niezwykle trafne okazują się tu wersy Zena: "I przekonanie, że serce daje nam wariant, gdy sensu brak i tylko pasja to konsensus dzięki, któremu nadal spełniamy sny". Jednakże taniec to także walka z własnymi słabościami, wspinanie się na wyżyny swoich możliwości: "I ten standard, bo niby z górki będę szedł, tak? Będę szedł w górę nawet, gdy pod nogami piach". Chłopaki z Egotrue walczą o wypracowany przez siebie standard.

KLASA O PROFILU TEATRALNYM
Jedna z nielicznych w województwie śląskim klasa o profilu teatralnym zaprasza na trwający trzy lata program, którego celem jest nabycie wiedzy z zakresu sztuki - uczniowie z bliska poznają przede wszystkim teatr, a poprzez liczne wyjazdy, warsztaty, staże będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy. Jeżeli pasjonujesz się teatrem i lubisz sztukę - to wymarzona klasa dla Ciebie. Poszukujemy twórczych, kreatywnych ludzi, którzy ucząc się w naszej szkole będą realizować swoje pasje. Program klasy przewiduje warsztaty teatralne, spotkania z twórcami, wyjazdy, pracę w grupie teatralnej. Współpraca z Teatrem Naumionym, Teatrem im Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Instytutem Teatralnym w Warszawie, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Teatrem im. Stanisława Witkacego w Zakopanem, Fundacją Szafa Gra i Pałacem Młodzieży w Katowicach - to tylko niektóre propozycje ciekawych, dodatkowych działań. Opiekę nad klasą objęła Iwoną Woźniak - prezes Fundacji SZAFA GRA, reżyserka teatralna, animatorka kultury. Pani Woźniak pracuje m.in. w Pałacu Młodzieży w Katowicach jako nauczyciel teatru, w Pracowni Impresaryjno – Teatralnej prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki teatru, tworzy autorskie programy z zakresu szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Obecnie prowadzi m.in. Teatr WIR, Teatr STK oraz grupy warsztatowe. Stworzyła wiele spektakli i jest autorką wielu wydarzeń teatralnych pokazywanych na festiwalach w Polsce i za granicą. Prowadzi także Teatr Naumiony w Ornontowicach zajmujący się kultywowaniem i zapisywaniem tradycji i gwary śląskiej. Od 15 lat prowadzi stworzoną przez siebie Integracyjną Grupę Teatralną POMOST, pracującą z osobami niepełnosprawnymi. Jako prekursorka wykorzystała pracę z osobami niepełnosprawnymi na scenie do ich integracji ze środowiskiem.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio