Informacja Dyrektora ZSP

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach informuje rodziców i uczniów, że od poniedziałku tj. od 29 kwietnia br. zajęcia w szkole odbywają się według dotychczasowego planu lekcji.

W piątek 2 maja nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze ustaloną we wrześniu organizacją roku szkolnego 2018/2019. W tym dniu świetlica szkolna pracuje od 7.00 do 16.00.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio