Projekt „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Młodzież naszej szkoły uczestniczy w roku szkolnym 2018/2019 w Projekcie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy" organizowanym przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Celem projektu jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie rozbudzenia ciekawości poznawczej, inspirowania do twórczego myślenia oraz rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój poniżej przedstawionych kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych obecnie na rynku pracy, tj. umiejętności matematyczno-przyrodnicze; umiejętności posługiwania się językami obcymi; ICT; umiejętność rozumienia (ang. literacy); kreatywność; innowacyjność; przedsiębiorczość; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność uczenia się; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy; inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji.

Spotkania odbywają się w trzech modułach:

  • Moduł 1. Kształtowanie relacji społecznych / umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywania problemów;
  • Moduł 2. Ciekawość poznawcza - kreowanie zainteresowań / rozwój przedsiębiorczości, rozbudzanie ciekawości poznawczej; inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • Moduł 3. Zajęcia inżynierskie (grafika komputerowa) / kreatywność; rozwiązywanie problemów; umiejętność uczenia się; zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Projekt zakończy się realizacją wystawy prac graficznych zaprojektowanych przez uczestników projektu. W trakcie wystawy zostaną wybrane i nagrodzone najlepsze prace. Uczestnikom zostaną również wręczone zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w projekcie oraz zaświadczenie o odbyciu kursu dokształcającego wydane przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Lista uczniów zgłoszonych do projektu
„Ścieżka kariery zawodowej dla Młodego Odkrywcy"

Klasa III Gimnazjum:
1. Bagińska Julia
2. Goldmann Marta
3. Golis Maciej
4. Kubis Sybilla
5. Brzezina Michał
6. Kacprzak Wiktoria
7. Matuszek Alicja
8. Mandrela Martyna
9. Mączka Martyna
10. Papała Karolina
11. Nowak Paweł

Klasa 8:
1. Czyrnik Krzysztof
2. Piotrowski Dawid
3. Polok Agnieszka

wykonanie strony internetowej: Everest Studio